Prime  Line

Istniejąca od 2004 roku Firma Prime Line zajmuje się emocjonalną i cielesną stroną interakcji między ludźmi a rzeczami, które ze zwykłych przedmiotów stają się wyjątkowymi przedmiotami osobistymi.

Back

O Firmie

Istniejąca od 2004 roku Firma Prime Line zajmuje się emocjonalną i cielesną stroną interakcji między ludźmi a rzeczami, które ze zwykłych przedmiotów stają się wyjątkowymi przedmiotami osobistymi.
Jest synonimem różnorodności designu, między innymi bazującego na zasadach szkoły Bauhausu, który łącząc funkcjonalność z klasyczną, elegancką formą wysokiej jakości instrumentów piśmiennych, a także legendarnych notesów, daje swoim posiadaczom ten ulotny, ale jakże czarujący posmak „life stylu”.
Bogactwo oferty Prime Line składa się przede wszystkim z takich światowych marek, jak: Lamy, Moleskine, Caran d'Ache, Montegrappa i Troika, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Słyną one z zamiłowania do designu, tradycji rzemiosła, a także precyzji wykonania. Budowane przez lata doświadczenie firmy w branży piśmienniczej umożliwia trafienie w gusta nawet najbardziej wymagających Klientów.
Zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia salonów naszych Partnerów. Ich pełny wykaz znajduje się w zakładce SKLEPY.

Back

Marki

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem takich światowych marek, jak: Moleskine, Lamy, Montegrappa, Caran d'Ache i Troika.

Back

Dla firm

ZAPRASZAMY FIRMY I INSTYTUCJE DO KONTAKTU.

mail: biuro@primeline.pl

Back

Sklepy

Back

Lamy - sklepy

Back

Moleskine - sklepy

Back

Montegrappa - sklepy

Back

Caran d'Ache - sklepy

Back

Troika - sklepy

Back

Sklepy internetowe

Back

KontaktPrime Line
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa

tel.: +48 22 335 22 85
fax: +48 22 335 22 88
e-mail: biuro@primeline.pl

Pióro Lech Wałęsa

Kim Jest Lech Wałęsa?

Lech Wałęsa, legendarny przywódca “Solidarności”, pod koniec lat 90. XX w. poprowadził ten ruch do pokojowego zwycięstwa nad komunizmem w Polsce. Jego życie nierozerwalnie związało się z historią „Solidarności” oraz polskiej drogi do wolności.
Początki działalności opozycyjnej Lecha Wałęsy, urodzonego 29 września 1943 r., sięgają roku 1968, kiedy starał się skłonić swoich współpracowników w Stoczni Gdańskiej do bojkotu oficjalnych wieców potępiających studenckie protesty. Od tego momentu datuje się jego coraz aktywniejsza działalność społeczna, która wypromowała go na przewodniczącego komitetu strajkowego podczas protestów robotniczychw grudniu 1970 r.
Po owym tragicznym strajku. zakończonym śmiercią 39 robotników, Wałęsa poprzysiągł sobie, iż podobna sytuacja już się nigdy nie powtórzy. Wkrótce potem aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjnych Wolnych Związków Zawodowych. oddając się agitacji wśród stoczniowców, rozprowadzając nielegalne ulotki i organizując spotkania, poświęcone prawom robotników i samokształceniu.
W 1980 r. był jednym z głównych inspiratorów protestów sierpniowych w Stoczni Gdańskiej - jego osobista postawa, wytrwałe negocjacje oraz walka o realizację postulatów strajkujących doprowadziły do założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. I tak oto odniesiono pierwsze w historii Polski zwycięstwo bez rozlewu krwi. Wydarzenia sierpniowe przykuły uwagę całego świata, stawiając w centrum uwagi Gdańsk i Lecha Wałęsę.
Jednakże 13 grudnia 1981 r., w odpowiedzi na owe wydarzenia władze PRL-u wprowadziły stan wojenny. Wałęsa został internowany jako jeden z pierwszych działaczy.

About Lech Wałęsa

Lech Wałęsa is the celebrated leader of the “Solidarity” (Solidarność) movement, who guided it to a non-violent victory over the Communist regime in Poland in the late-1980s. His life has been inextricably linked with the history of Solidarity and Poland’s path to freedom.
Born on 29 September 1943, Wałęsa’s dissident activities date back to 1968, when he encouraged his fellow workers in the Gdańsk Shipyard to boycott the official rallies condemning students’ strikes. From that time on, he became increasingly active in social affairs in Poland, participating in the Strike Committee during the December 1970 protests. He was offered the post of the president of the Committee.
After the tragic developments of the 1970 strike, which resulted in the death of 39 workers, he swore that he would never allow for such a situation to take place again. Soon afterward, Wałęsa grew strongly committed to the dissident Free Trade Unions. He would organise Shipyard workers’ activities, distribute underground leaflets and hold meetings to teach workers about their rights and self-education.
As one of the main instigators of the August protests in 1980 at the Gdańsk Shipyard, his personal stand, tenacious negotiations and campaign for the striker’s demands led to the establishment of the Free Independent Trade Union “Solidarity”. It was the first bloodless victory in Polish history. It also focussed the eyes of the entire world toward Gdańsk and Lech Wałęsa.
Poland’s totalitarian regime reacted to these developments by introducing martial law on 13 December 1981. Wałęsa was among the first individuals to be interned.

W smutnym okresie stanu wojennego oraz trudnych czasach delegalizacji „Solidarność”, kiedy Związek był zdziesiątkowany, a niewielu ludzi zachowało jeszcze nadzieję na zwycięstwo, Lech Wałęsa nie dał się pokonać.
Pozostał żywym symbolem, rzecznikiem oraz propagatorem idei solidarności. Mimo fabrykowanych plotek na swój temat i nieustannych represji ze strony służby bezpieczeństwa PRL-u, nie załamał się. Jego walkę śledzono z podziwem w Polsce i zagranicą. W 1983 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Nie oznaczało to jednak jeszcze uzyskania prawdziwej wolności. Pod koniec lat 80. Lech Wałęsa ponownie zasiadł do negocjacji z władzami komunistycznymi, przy Okrągłym Stole stając na czele delegacji demokratycznej opozycji. Jego determinacja i odwaga doprowadziły do kompromisu z osłabionym już, ale nadal niezwykle groźnym reżimem. Osiągnięty wówczas kompromis pozwolił na zorganizowanie 4 czerwca 1989 r. wyborów i powstania pierwszego niekomunistycznego rządu po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. 22 grudnia 1990 r., po 10 latach piastowania funkcji przewodniczącego „Solidarności”, Lech Wałęsa został pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej wybranym w wolnych wyborach powszechnych. Piastując ten urząd, a także po zakończeniu prezydentury, Lech Wałęsa nie przestał orędować za sprawami Polski na arenie międzynarodowej.
Kontynuował wówczas walkę o przystąpienie Polski do NATO oraz Unii Europejskiej. W 1995 r. założył Instytut Lecha Wałęsy, którego głównym zadaniem jest popularyzowanie zwycięstw polskiej „Solidarności”, przekazywanie wiedzy o niej młodzieży, promowanie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Dzisiaj Lech Wałęsa kontynuuje swą misję orędownika solidarności. Podróżując po świecie, przypomina słuchaczom o polskim doświadczeniu i bezkrwawej walce o pokój i demokrację. W trakcie wykładów i rozmów wzywa do budowania współczesnego świata opartego na uniwersalnych wartościach. Jako zwolennik globalizacji, dostrzega możliwości, oferowane przez nowe technologie i rozwój cywilizacji i zachęca do tworzenia nowych struktur, które umożliwią pokojową współpracę narodów w XXI w.


Throughout the dark time of martial law and the difficult period after the ban of Solidarity, when the Union was routed and few people retained any hope for victory, Wałęsa would not surrender. He remained the living symbol, spokesperson and propagator of the idea of solidarity. Despite fabricated rumours about Wałęsa and continued repression by the security authorities PRL, he did not yield. His struggle was recognised both in Poland and abroad. In 1983 he was awarded the Nobel Peace Prize. Unfortunately, freedom had to wait. By the end of the 1980s, Lech Wałęsa sat down to negotiate with the Communist authorities at the Round Table as the head of the delegation of the democratic opposition. His determination and courage led to a compromise with the already weak, but still dangerous Communist regime. The compromise resulted in the elections of 4th June 1989 and the establishment of the first non-Communist government on the Eastern side of the Iron Curtain. On 22 December 1990, having served as Solidarity’s Chairman for its first decade, Lech Wałęsa became the first democratically-elected President of the Republic of Poland, in a general election. While in office, and after completing his presidential term, Lech Wałęsa remained the spokesperson for the Polish cause in the international arena.
He continued to strive for Poland’s accession to NATO and the European Union. In 1995, he founded the Lech Wałęsa Institute, whose mission is to popularise the achievements of Polish Solidarity, educate the young, promote democracy and build civil society in Poland and around the world. Today Lech Wałęsa continues his mission as the spokesperson for solidarity. He travels the world retelling the Polish experience and of the bloodless struggle for peace and democracy. Through his lectures and dialogue with people, he calls for the building of a modern world founded on universal values. Being a supporter of globalisation and seeing the opportunities offered by new technologies and the development of civilization, he encourages the creation of new structures for the peaceful cooperation of nations in the 21st century.

Pióro Lech Wałęsa

Pióro Lech Wałęsa Excellentia, stworzone z celuloidu, ozdobione finezyjną metaloplastyką, dostępne jest zarówno jako pióro wieczne jak i pióro kulkowe. By przedstawić niezwykłą drogę życia swego bohatera, projektanci firmy posłużyli się formą, kolorem i detalem.

Ciemnoczerwony celuloidowy korpus przedstawia barwy zarówno Polski jak i „Solidarności”. Wokół podstawy korpusu metalowy kontur Stoczni Gdańskiej ilustruje miejsce, gdzie ruch się narodził. Widnieją na nim ponadto dwa wygrawerowane napisy: „Nobel” oraz data: „1983”. Kontrastująca z korpusem biała skuwka wyposażona jest w klips z kotwicą inspirowaną Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku – skuwkę zwieńcza orzeł z godła państwowego Polski. Na stalówce pióra widnieje wygrawerowany kontur twarzy wielkiego polskiego przywódcy.

Ten instrument piśmienny został wyprodukowany w limitowej serii 1983 srebrnych wiecznych piór – to rok, w którym Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla, oraz 70 srebrnych piór kulkowych – ta liczba, z kolei, symbolizuje obecny wiek byłego przywódcy „Solidarności”. 30 piór z litego 18-karatowego złota upamiętnia trzydziestolecie otrzymania przez niego Pokojowej Nagrody Nobla, zaś 25 piór wiecznych z litego 18-karatowego złota z diamentami stanowi pamiątkę 25-lecia historycznej transformacji rozpoczętej w 1989 r.

The Lech Wałęsa Pen

Created in celluloid, embellished with detailed metalwork, the Lech Wałęsa Excellentia pen is offered in both fountain pen and rollerball forms. Montegrappa’s designers and craftspeople have used form, colour and detail to represent a remarkable life.

In deep blood red, the celluloid barrel represents the colours of both Poland and of Solidarity. Around its base is metalwork showing the outline of the Polish shipyards where the movement was born, engraved with the word “Nobel” and the year “1983”. The contrasting white-coloured cap bears a pocket clip with an anchor drawing inspiration from the Monument to the Fallen Shipyard Workers in Gdańsk, while the cap is crowned with the Polish eagle coat of arms. The nib of the fountain pen is etched with a silhouette of the face of the great Polish leader.

This writing instrument has been produced in a limited series of 1983 fountain pens in sterling silver, corresponding to the year Lech Wałęsa was awarded the Nobel Prize, and 70 rollerball pens in sterling silver, representing his current age. 30 solid 18K gold fountain pens mark the years since Mr. Wałęsa was granted the Nobel Prize, and 25 solid 18K gold fountain pens with diamonds represent the 25th anniversary of the regime change since 1989.